Program "Cyfrowa Akademia"
realizowany jest przez:

A A A

UCZ SIĘ Z CYFROWĄ AKADEMIĄ

Cyfrowa Akademia to pierwsza w Polsce platforma MOOC skierowana do uczniów, oferująca bezpłatne kursy online z matematyki i przyrody, które pomagają przygotować się do matury. Uczniowie mogą sami nabywać wiedzę, doskonalić umiejętności i od razu śledzić postępy. CEO oferuje wsparcie dla nauczycieli w wykorzystaniu platformy na lekcji i poza nią.

Platformę i kursy znajdują się pod adresem: www.cyfrowaakademia.pl

Nie opublikowano jeszcze żadnej treści na stronie głównej.

O ile nie jest stwierdzone inaczej, prawa do materiałów na stronie posiada Centrum Edukacji Obywatelskiej, a teksty są dostępne na licencji CC BY-NC-SA - Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach. Licencja nie obejmuje zdjęć, filmów i materiałów graficznych. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów poszczególnych treści.