Odwrócona Lekcja

W ramach programu "Cyfrowa Akademia"  chcemy wdrożyć w polskich szkołach dwie innowacyjne formy pracy: metodę odwróconej lekcji i projekt edukacyjny, tak aby uczniowie mogli samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę oraz kompetencje w czasie i tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Poniżej prezentujemy materiały, które - mamy nadzieję - przybliżą pojęcie lekcji odwróconej.

 

 

Co o odwróconej lekcji sądzą nauczyciele? - Moim zdaniem lekcje odwrócone mają bardzo dobry wpływ na sposób nauki i poziom umiejętności ze względu na fakt dobrowolnego wyboru materiałów źródłowych. Metoda odwróconej lekcji nie narzuca uczniom stylu pracy, ale wskazuje jej kierunek. (...) Uczniowie uczą się samodzielności, a wiedza nie jest im podawana niemalże jak na dłoni. W zależności od ich podejścia do zadania takie będą efekty ich działań. Jeśli na samym początku nie zapoznają się z materiałami zaproponowanymi przeze mnie, nie będą w stanie czynnie uczestniczyć w zajęciach - relacjonuje uczestnik jednego z programów CEO, "Szkoły z klasą 2.0" gdzie od kilku lat promowana jest odwrócona lekcja.

Koncepcja odwróconej lekcji zyskuje popularność w szkołach na całym świecie. Na przestrzeni lat dużo powiedziano i napisano o zaletach odwróconej lekcji - wszystkim, dla których pojęcie to jest wciąż nowe polecamy film, w którym Aaron Sams, nauczyciel w Woodland Park High School w Kolorado opowiada w swoich doświadczeniach: