Projekt Edukacyjny

W ramach programu "Cyfrowa Akademia"  chcemy wdrożyć w polskich szkołach dwie innowacyjne formy pracy: metodę odwróconej lekcji i projekt edukacyjny, tak aby uczniowie mogli samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę oraz kompetencje w czasie i tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Poniżej prezentujemy materiały, które - mamy nadzieję - przybliżą pojęcie projektu edukacyjego.

Projektem edukacyjnym jako metodą nauczania nazywamy zaplanowane i koordynowane przez nauczyciela, a realizowane samodzielnie przez uczniów, zadanie albo cykl zadań powiązanych celem i treścią programu nauczania (programu szkoły). Może być powiązany z realizacją programu jednego lub wielu przedmiotów, może też wykraczać poza program.

Uczniowie samodzielnie zbierają potrzebne dane do wykonania projektu, opracowują je (nie tylko w formie pisemnej), a następnie prezentują innym. Sami podejmują decyzje o wyborze źródeł informacji i sposobie prezentacji. Projekty mają odpowiadać zainteresowaniom uczących się i wiązać działalność praktyczną z pracą umysłową, rozwijać samodzielność, uczyć odpowiedzialności i współpracy w grupie.

Uczniowie przystępujący do pracy powinni poznać dokładną instrukcję, opis przedsięwzięcia, zasady działania i współpracy. Mogą też oczywiście uczestniczyć w ustalaniu zasad i przyjąć na siebie zobowiązania przedstawione w postaci kontraktu. Również przed przystąpieniem do działania koniecznie należy ustalić sposoby i kryteria oceny oraz zaplanować sposób prezentacji efektów.