Opis Projektu

"Cyfrowa Akademia" to pierwsza w Polsce otwarta dla wszystkich i bezpłatna platforma edukacyjna, oparta o mechanizm MOOC i skierowana bezpośrednio do uczniów. Kursy na platformie skierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych (w szczególności przygotowujących się do matury z matematyki) oraz wszystkich osób zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z matematyki i przyrody. 

Cyfrowa Akademia została zbudowana w oparciu o najlepsze międzynarodowe wzorce i doświadczenia. Jeśli lubisz nowoczesne metody oraz narzędzia, które powodują, że uczenie staje się ciekawe i efektywne - zajrzyj na nią koniecznie.  Najwyższą jakoś kursów online gwarantują partnerzy w projekcie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego oraz NebulaX Sp. z o. o. Wspólnie z nimi przygotowaliśmy dla Was wideowykłady z matematyki i przyrody oraz narzędzia interaktywne, m.in. ćwiczenia i projekty. 

 

Jak wyglądają kursy "Cyfrowej Akademii"?

Są to tak zwane kursy MOOC - czyli zasadniczo różnią się od tradycyjnych wykładów. Oto co je wyróżnia:

  • są nagrane przy użyciu profesjonalnego sprzętu audio-wideo,
  • 45 minutowa lekcja jest podzielona na 7-8 kilkuminutowych wideo-wykładów,
  • wszystkim wykładom towarzyszĄ pytania sprawdzające oraz ćwiczenia, tak by uczniowie mogli upewnić się, że zrozumieli zagadnienia poruszane w wideo-wykładach i opanowali związane z nimi umiejętności,
  • każda lekcja jest zakończona mini-projektem, który pomaga uczniom zastosować zdobytą wiedzę w praktyce,
  • uczniowie mają dostęp do strony, na której mogą śledzić swój postęp (obejrzane wideowykłady, poprawnie lub niepoprawnie rozwiązane ćwiczenia czy liczbę uzyskanych punktów),
  • uczniowie mogą zadawać pytania na forum dyskusyjnym, gdzie inni uczniowie (z tej samej lub innej szkoły) oraz nauczyciele odpowiedzą na ich pytania i wątpliwości.

 

A czym jest w ogóle jest MOOC?

Najprostsza odpowiedź brzmi: skrót angielskiej nazwy Massive Open Online Courses oznaczającej masowe otwarte kursy online. Co to znaczy?

Course

Każdy kurs MOOC-owy konstruowany jest w oparciu o wiedzę i umiejętności, które w jego toku powinien nabyć uczeń. W tym celu kursy zawierają nie tylko nagrania wideo i materiały tekstowe, ale również quizy, projekty i zadania egzaminacyjne, które sprawdzają uczniowskie postępy w nauce. Dzięki interaktywnym forom możliwe jest stworzenie interaktywnej społeczności uczniów i nauczycieli.

Open

Każdy kurs MOOC-owy jest otwarty. Po pierwsze, oznacza to, że nie jest wymagane spełnienie żadnych formalnych warunków przyjęcia oraz że są darmowe. Po drugie, otwartość kursów MOOC-owych oznacza również to, że nie stanowią one zamkniętej platformy edukacyjnej, ale że ta ostatnia może być współkształtowana przez uczniów i nauczycieli. Służą do tego fora, blogi, czy strony wiki. Po trzecie, kursy oparte są na materiałach na wolnej licencji, czyli mogą być dowolnie wykorzystywane do celów edukacyjnych.

Online

Kursy dostępne są online dla wszystkich posiadających dostęp do Internetu. Nie wymagają również fizycznej obecności w klasie.

Massive

Masowość kursów MOOC oznacza, że nie ma fizycznych ograniczeń co do ilości osób uczących się, tak jak ma to miejsce w tradycyjnej klasie. Przykładowo, pierwszy kurs oferowany przez Coursera – Machine Learning, który w klasycznej wersji miał około 400 słuchaczy, na platformie MOOC-owej zgromadził 100 tys. studentów. Dlaczego kursy MOOC to rewolucja w sposobie uczenia się i nauczania? Najlepiej dowiecie się tego z następującego materiału: https://www.youtube.com/watch?v=rYwTA5RA9eU

 

Co jeszcze oferujemy w programie?

Dodatkowo w ramach programu zaproponujmy szkołom dwie innowacyjne formy pracy, które pomogą wykorzystać Cyfrową Akademię w praktyce: metodę odwróconej lekcji i projekt edukacyjny, tak aby uczniowie mogli samodzielnie zdobywać i utrwalać wiedzę oraz kompetencje w czasie i tempie dostosowanym do indywidualnych potrzeb.

Dzięki pracy metodą odwróconej lekcji uczeń uczy się w tempie, które jest dostosowane do jego potrzeb – może oglądać ten sam wideowykład lub rozwiązywać zadanie kilkukrotnie (w domu, w bibliotece), zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Dzięki temu nauczyciel może skupić się podczas lekcji na utrwalaniu z uczniami zdobytej przez nich wcześniej wiedzy, przedyskutowaniu najtrudniejszych elementów i procedur, rozwiązywaniu problemów, ćwiczeniu bardziej zaawansowanych elementów, pracy w grupach. Badania dowodzą, że utrwalanie informacji w trakcie ćwiczeń pod okiem nauczyciela, w zespole uczniowskim, jest dużo bardziej efektywne niż w tradycyjnej formule: “wykład na lekcji - ćwiczenie umiejętności w domu”.

Z kolei projekt edukacyjny pomaga rozwijać kompetencje XXI wieku, których polskim uczniom nadal brakuje. Pracując metodą projektu młodzi ludzie, poza zdobywaniem wiedzy przedmiotowej, doskonalą miękkie umiejętności, kluczowe dla powodzenia w życiu zawodowym, społecznym i osobistym: współpracy i komunikowania się, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji, przyjmowania odpowiedzialności czy samodzielnego i twórczego myślenia. Wykształca umiejętności planowania i organizacji pracy zespołowej, zbierania i selekcjonowania informacji, oceniania przebiegu i efektów własnej pracy oraz publicznej prezentacji. 

 

Dla kogo jeszcze jest Cyfrowa Akademia?

Chcemy aby program  "Cyfrowa Akademia" pomógł wyrównać szanse edukacyjne uczniów, którzy nie chcą zaakceptować “fatum gorszej szkoły”. Jak pokazują wynik badań PIAAC, kompetencje 16-19-latków zależą od szkoły, do której uczęszczają, a różnice te sięgają 50 punktów (na skali od 0 do 500). 

Sądzimy, że otwarte kursy "Cyfrowej Akademii" ułatwią wielu dorosłym powrót na ścieżkę Life Long Learning (LLL), pomogą nadrobić braki, zdać maturę, a następnie dalej się kształcić. Potrzebę stworzenia otwartego systemu wsparcia osób zagrożonych ryzykiem wypadnięcia ze ścieżki LLL potwierdzają wyniki egzaminu maturalnego uzyskiwane po przywróceniu matematyki jako przedmiotu obowiązkowego. Znaczna część maturzystów - tych przygotowywanych przez mniej skutecznych nauczycieli, uczęszczających do gorszych szkół, pochodzących np. z mniejszych miejscowości, oraz osób z powodów ekonomicznych pozbawionych dostępu do dodatkowych zajęć (np. płatnych kursów przygotowawczych czy korepetycji) - nie jest w stanie zdać egzaminu nawet w zakresie podstawowym (np. w 2013 roku 15% maturzystów nie zdało matury z matematyki). Zamyka to im drogę do dalszej edukacji i sprawia, że rezygnują z podjęcia ryzyka kolejnej porażki w przekonaniu, że ten egzamin jest dla nich barierą nie do przejścia. W podobnej sytuacji są także osoby dorosłe, które chciałyby zdać maturę eksternistycznie, a nie są w stanie same przygotować się do tego egzaminu. Dla jednych i drugich odbiorców programu "Cyfrowa Akademia" to wygodne i darmowe narzędzie podnoszenia własnych kompetencji, klucz otwierający drzwi do dalszego rozwoju zawodowego i sposób na podniesienie jakości życia.

Chcemy aby otwarte kursy "Cyfrowej Akademii" pomogły zmienić edukację szkolną w Polsce. Dzięki nim nauczyciele będą mogli pracować metodą lekcji odwróconej, kiedy to uczniowie przed zajęciami zapoznają się z odpowiednią partią materiału, by na lekcji - z pomocą nauczyciela i innych uczniów - wyjaśniać trudniejsze zagadnienia i procedury, rozwiązywać zadania, realizować projekty edukacyjne, rozwijać myślenie matematyczne i naukowe. Jak pokazują badania, zwiększa to efektywność nauczania i ułatwia przeniesienie informacji z pamięci operacyjnej do długotrwałej.

Mamy nadzieję, że kursy będą wsparciem dla nowoczesnej szkoły, która oferuje dużo więcej niż przekazywania informacji (są one dostępne w internecie). Chcemy dać nauczycielom narzędzie do rozwiązywania konkretnych zagadnień, wzmocnić współpracę w realizacji projektów edukacyjnych, a przede wszystkim - rozwijać kluczowe w XXI wieku metakompetencje uczenia się oraz budowania wiary młodych ludzi we własne możliwości edukacyjne. 

Zrównoważona edukacja wymaga z jednej strony, by w specjalny sposób zadbać o osoby zagrożone wykluczeniem edukacyjnym (i w konsekwencji - społecznym), z drugiej zaś, by ułatwić wszystkim zainteresowanym dostęp do wysokiej jakości zasobów, możliwych do wykorzystania zarówno w szkole, jak i w domu, po lekcjach, a także poza systemem edukacji formalnej. Taką możliwość stwarzają właśnie otwarte, ogólnodostępne kursy internetowe, które pozwalają każdemu uczyć się we własnym tempie, powtarzać wykład lub ćwiczenie dowolną ilość razy, komunikować się z innymi użytkownikami, zaliczać kolejne porcje materiału. Takie zindywidualizowane nauczanie zwykle nie jest możliwe w klasie. Otwarte kursy on-line dodatkowo zmniejszają poczucie wstydu wynikającego z przyznania się do niewiedzy, albo niezrozumienia tematu i ułatwiają mierzenie się z trudnymi - na pierwszy rzut oka - zadaniami i wyzwaniami. 

Zakładamy, że platforma "Cyfrowej Akademii"  w pierwszym etapie zawierać będzie kursy z matematyki i przyrody, ale w kolejnych latach hostować może kursy z innych przedmiotów ogólnokształcących, z zakresu kształcenia zawodowego i z przedmiotów akademickich, które tworzyć będą różne instytucje edukacyjne. Narzędzia z zakresu analizy wyników uczenia się (Learning Analytics) umożliwią uzyskiwanie wiarygodnej informacji zwrotnej o skuteczności poszczególnych kursów, a nawet pojedynczych wykładów czy zadań, a zatem także modyfikację i podnoszenie ich jakości.

 

Do zobaczenia w Cyfrowej Akademii!