Partnerzy

 

 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie to nowoczesny uniwersytet przyrodniczy, który regularnie zajmuje pierwsze miejsce w rankingach uczelni rolniczych i mieści się w pierwszej dziesiątce polskich szkół wyższych. Posiada 27 tys. studentów uczących się na 28 kierunkach studiów i wybierających spośród 130 specjalności.  W projekcie Cyfrowa Akademia SGGW odpowiada za przygotowanie kursów z przyrody.

 

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie jest państwową, nowoczesną, politechniczną szkołą wyższą realizującą zadania w służbie nauki, kształcąc i wychowując kadry naukowo - dydaktyczne i studentów dla potrzeb gospodarki narodowej oraz Sił Zbrojnych RP. Poziom i oferta studiów realizowanych w Akademii jest atrakcyjna nie tylko dla polskich, ale również dla zagranicznych studentów.  

W projekcie Cyfrowa Akademia WAT odpowiada za przygotowanie kursów z matematyki.

 

NebulaX Sp. Z o. o. jest startupem technologicznym w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem platform przeznaczonych do hostingu kursów typu MOOC. Firma specjalizuje się również w analizie oraz wizualizacji danych na temat efektywności materiałów dydaktycznych.

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Projekt «Cyfrowa Akademia» prowadzony jest ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Innowacje Społeczne.